QUAI TREO MÂY

Khởi nghiệp bằng mô hình sản xuất quai treo mây

Mẫu quai treo mây có 2 loại:
– Loại size N: Phù hợp cho ly dưới ?????
– Loại size V: Phù hợp cho ly từ ?????-?????
QUAI TREO MÂY dùng cho các sản phẩm mang về như:

+   Quai treo xách ly cho cà phê mang về

+   Quai treo xách ly cho trà sữa

+   Quai treo xách ly cho đồ uống

Nhận thiết kế mẫu QUAI TREO theo yêu cầu

QUAI TREO MÂY

Địa chỉ: Tịnh Ấn Tây – Tp Quảng Ngãi

– Điện thoại: 09.433334.10

– Email: doquocanh.it@gmail.com

– Website: www.quaitreomay.com

Đăng ký mua sản phẩm