Khởi nghiệp bằng mô hình sản xuất quai treo mây

Mẫu quai treo mây có 2 loại:
– Loại size N: Phù hợp cho ly dưới ?????
– Loại size V: Phù hợp cho ly từ ?????-?????
QUAI TREO MÂY dùng cho các sản phẩm mang về như:

  • Quai treo xách ly cho cà phê mang về

  • Quai treo xách ly cho trà sữa

  • Quai treo xách ly cho đồ uống

Nhận thiết kế mẫu QUAI TREO theo yêu cầu

LIÊN HỆ MUA HÀNG

GIÁ VỚI 500.000 ĐỒNG

Mẫu quai treo mây có 2 loại:
– Loại size N: Phù hợp cho ly dưới ?????
– Loại size V: Phù hợp cho ly từ ?????-?????
QUAI TREO MÂY dùng cho các sản phẩm mang về như:

  • Quai treo xách ly cho cà phê mang về
  • Quai treo xách ly cho trà sữa
  • Quai treo xách ly cho đồ uống

Nhận thiết kế mẫu QUAI TREO theo yêu cầu

GIÁ CHỈ 900.000 ĐỒNG

Mẫu quai treo mây có 2 loại:
– Loại size N: Phù hợp cho ly dưới ?????
– Loại size V: Phù hợp cho ly từ ?????-?????
QUAI TREO MÂY dùng cho các sản phẩm mang về như:

  • Quai treo xách ly cho cà phê mang về
  • Quai treo xách ly cho trà sữa
  • Quai treo xách ly cho đồ uống

Nhận thiết kế mẫu QUAI TREO theo yêu cầu